Een gratis pruik voor jou!

(VOOR UW INFORMATIE, HET NUMMER 030-475 1510 IS NIET DOOR ONS IN GEBRUIK. GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN VIA DE MAIL) aanvragen@vipepruiken.nl

Stichting VIPE (Voor Ieder Persoon Eigen) verzamelt gebruikte pruiken, reinigt en modelleert deze èn brengt ze GRATIS terug in de maatschappij bij mensen die een pruik hard nodig hebben. Daarmee hergebruiken we een kwalitatief goed product, kunnen ex-patiënten hun ziekteproces deels emotioneel afsluiten omdat hun pruik op een hele waardevolle plek terecht komt en bieden we andere mensen de kans op een kwalitatief goede pruik.

VIPE is ontstaan omdat er een behoefte is aan kwalitatieve pruiken voor iedereen. Door goede gebruikte pruiken te reinigen (onze pruiken zijn gegarandeerd schoon volgens de RABC normen) en modelleren vervullen we deze behoefte. Een goede pruik is duur, ziek zijn is duur, voor steeds meer mensen wordt de toegang tot een kwalitatief medisch hulpmiddel (wat een pruik is) steeds lastiger. Dat ons werk wordt gewaardeerd blijkt wel uit de bekroning tot Brabander van het Jaar in 2018.

VIPE is een sociale, duurzame en ondernemende stichting. Wij werken met de liefste vrijwilligers en we zijn voortdurend bezig met het leggen van verbindingen met mensen en organisaties die vanuit dezelfde sociale en duurzame gedachten werken. Meer hierover kunt u in ons boek lezen en op onze partner pagina.

Onze visie op waarderen

Het waarderen van vrijwilligerswerk vraagt om een andere en nieuwe manier van denken en doen. Een manier die meer gericht is op vertrouwen en verbinden, een bredere manier, die ook de gemeenschap als geheel in ogenschouw neemt, een manier die waarde toevoegen breder trekt dan ‘betaalde arbeid’ of het Bruto Nationaal Product.

Als ervaren vrijwilligers hebben we een visiedocument opgesteld waarin de ideeën achter anders en gepast waarderen van vrijwilligerswerk worden toegelicht. In datzelfde document doen we ook praktische praktische voorstellen en bieden we een breder kader aan dan enkel vrijwilligerswerk.

Als VIPE richten we ons op de volgende drie ideeën om vrijwilligers gepast te waarderen:

  1. Jouw medewerker is ook vrijwilliger
  2. De lokale sociale en circulaire munt
  3. Waarderingscriteria fondsen en subsidies

Meer weten? Lees en/of download ons visiedocument VIPE’s Visie Gepast Waarderen Vrijwilligers

M.m.v. Paul Bessems (Weconomics Foundation) en Heidi Leenaarts (United Economy).

Wilt u meer weten over ons?

Recente pruiken