VIPE stopt, De Cirkel neemt over.

Dit najaar gaan de activiteiten van VIPE over in de handen van Inloophuis De Cirkel. Stichting VIPE houdt dan op te bestaan. We zijn nu druk bezig met de overdracht van allerlei zaken. In de toekomst kunt u dus voor een gratis pruik terecht bij De Cirkel in Helmond.

We zijn al jaren bekend met Inloophuis De Cirkel. Onze VIPE-kamer zit immers in dit inloophuis. Onze vrijwilligers kennen elkaar en werken ook samen. Zo worden donateurs van pruiken opgevangen door de gastvrouwen en -heren van Inloophuis De Cirkel. Zij zitten tijdens de openingstijden van De Cirkel voor u klaar met koffie en thee om naar uw verhaal te luisteren.

Het kiezen en ontvangen van een pruik is en blijft op afspraak gaan. Hiervoor kunt u ons mailen. In de toekomst zal daarvoor een nieuw emailadres in gebruik worden genomen.

cirkel

Een gratis pruik voor jou!

(VOOR UW INFORMATIE, HET NUMMER 030-475 1510 IS NIET DOOR ONS IN GEBRUIK. GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN VIA DE MAIL) aanvragen@vipepruiken.nl

Stichting VIPE (Voor Ieder Persoon Eigen) verzamelt gebruikte pruiken, reinigt en modelleert deze èn brengt ze GRATIS terug in de maatschappij bij mensen die een pruik hard nodig hebben. Daarmee hergebruiken we een kwalitatief goed product, kunnen ex-patiënten hun ziekteproces deels emotioneel afsluiten omdat hun pruik op een hele waardevolle plek terecht komt en bieden we andere mensen de kans op een kwalitatief goede pruik.

VIPE is ontstaan omdat er een behoefte is aan kwalitatieve pruiken voor iedereen. Door goede gebruikte pruiken te reinigen (onze pruiken zijn gegarandeerd schoon volgens de RABC normen) en modelleren vervullen we deze behoefte. Een goede pruik is duur, ziek zijn is duur, voor steeds meer mensen wordt de toegang tot een kwalitatief medisch hulpmiddel (wat een pruik is) steeds lastiger. Dat ons werk wordt gewaardeerd blijkt wel uit de bekroning tot Brabander van het Jaar in 2018.

Recente pruiken